Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД,  съгласно  чл. 5 ,ал.2 т.2 от Наредба  №1  от 22.01.2015 год.  на МЗ обявява свободни длъжности за специализанти.

 

Лекар, специализант по Психиатрия - 

1  места.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Заявление до Управителя на базата за обучение.

2. Документ за самоличност.

3. Диплом за завършено висше образование Медицина.

4. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС.

 

Документите следва да се предоставят в срок до 22.03.2019 г. в ЦПЗ-Бургас  ЕООД .

 

 

 

Местоположение

www.cpz-burgas.bg » Местоположение

„ЦПЗ Проф.Д-р Ив.Темков - Бургас” ЕООД се помещава в 14-етажна, съвременно оборудвана сграда, разположена в крайморския парк на Бургас.

В близост до него има удобни транспортни връзки с всички райони на града.

Автобуси: Градска линия номер 4

 

Адрес:

„Център за психично здраве Проф.Д-р Ив.Темков – Бургас” ЕООД

 Бургас, 8000 к-с „Лазур”, парк „Езеро”

 

GPS    

42.515567, 27.473329‎

+42° 30' 56.04", +27° 28' 23.98"

 

ДОСТЪП

В ЦПЗ – гр. Бургас има създадени условия за улеснен достъп на хора в неравностойно положение до отделните структури на лечебното заведение /Рампа/ Обезопасени стълби/ Два броя асансьори / паркинг за автомобили на персонал и външни лица.

 

БЕЗОПАСНОСТ

В лечебното заведение има изградена система за противопожарна безопасност; Паник бутони; Денонощна охрана; Камери в стаите с режим на повишена сигурност и монитори за наблюдение в манипулационните.